DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

  • HOME
  • DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

ĐĂNG KÝ

Email・Điện thoại・FAX

XÁC NHẬN NỘI DUNG ĐẶT HÀNG

Ngày giao hàng
Mức giá mà quý khách mong muốn
Xác nhận lô hàng sản xuất

THẢO LUẬN

Trực tiếp・Email・Điện thoại・FAX

XÁC NHẬN BẢN VẼ

Quý khách sẽ cung cấp
Chúng tôi sẽ khởi tạo

BÁO GIÁ

Báo giá phí vận chuyển và phí nguyên liệu chế tạo nguyên mẫu
Báo giá vào thời điểm sản xuất

QUY ĐỊNH VÀ ĐƠN YÊU CẦU CHẾ TẠO

(Đồng ý với điều khoản hợp đồng)

Mẫu đơn yêu cầu chế tạo tại đây  Điều khoản hợp đồng tại đây

BẮT ĐẦU CHẾ TẠO THỬ

BẢNG BÁO GIÁ

Chi phí chế tạo thử về cơ bản là miễn phí nhưng xin quý khách vui lòng chịu chi phí vận chuyển và nguyên vật liệu.
Trong trường hợp nguyên liệu có sẵn trong kho của công ty chúng tôi, tùy thuộc vào nội dung xử lý, số lượng xử lý và tình trạng công việc của công ty chúng tôi vào thời điểm đó, chúng tôi sẽ giao hàng trong khoảng 5 ngày làm việc, nhưng trong trường hợp gấp, phí chuyển phát nhanh đặc biệt sẽ được tính riêng, chúng ta có thể trao đổi về ngày giao hàng.
Chúng tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu không có trong kho. Tuy nhiên, xin quý khách vui lòng thanh toán chi phí lưu kho và chuẩn bị nguyên liệu.
Chúng tôi cũng chấp nhận chế tạo thử những vật mẫu không liên quan đến việc sản xuất thực tế. Nhưng về cơ bản sẽ hướng đến chế tạo vật mẫu tạo tiền đề sản xuất thực tế. Trong trường hợp sản phẩm đã được hoàn thành mà không thấy được tính khả thi khi đưa vào thực tế, xin hãy liên hệ với chúng tôi.
Xin hãy cho biết giá cả mong muốn khi sản xuất số lượng lớn. Chúng tôi sẽ xem xét khả năng để có thể sản xuất hàng loạt với mức giá đó.
Nếu giá cả không phù hợp, chúng tôi có thể từ chối sản xuất thử, nhưng chúng tôi sẽ quyết định sau khi tham khảo ý kiến.


THANH TOÁN

Xin vui lòng chuyển khoản phí vận chuyển và phí nguyên liệu vào lần đầu, chúng tôi sẽ bắt đầu chế tạo.
Giữ hình thức thanh toán này đến lần thứ 3.
Từ sau lần thứ 4, quý khách sẽ thanh toán khi chúng tôi giao hàng đến


GIAO HÀNG

Nếu bạn trả chi phí vận chuyển, chúng tôi sẽ giao hàng đến nơi được chỉ định.
Trường hợp vật liệu có sẵn trong kho, chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 5 ngày làm việc. Tuy nhiên cũng có thể thay đổi tùy vào tình trạng của kho chứa như số lượng vật liệu lưu kho, nội dung đơn hàng, số lượng đơn hàng. Trong trường hợp gấp, xin vui lòng trả thêm phí chuyển phát nhanh. Chúng tôi xin phép được trao đổi riêng tùy theo nội dung đơn hàng, nhưng trong trường hợp ngắn nhất, nếu được nhận bản vẽ vào buổi sáng và nguyên liệu có sẵn trong kho, chúng tôi có thể gửi sản phẩm mẫu vào chiều cùng ngày.


YÊU CẦU SẢN XUẤT HÀNG LOẠT

Chúng tôi sẽ có thể sản xuất hàng loạt với chất lượng tương tự như sản phẩm mẫu trên mạng bao gồm cả ở nước ngoài.
Xin vui lòng đưa ra mức giá mong muốn. Chúng tôi sẽ xem xét để có thể sản xuất hàng loạt với mức giá đó.
Nếu giá cả không phù hợp, chúng tôi có thể từ chối sản xuất thử, nhưng chúng tôi chỉ từ chối sau khi đã bàn bạc với nhau kỹ lưỡng.
Nếu không chế tạo thử thì có thể không sản xuất hàng loạt được. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau khi tham khảo nhiều ý kiến.