SHISAKUYA LÀ GÌ?

  • HOME
  • SHISAKUYA LÀ GÌ?

NHỮNG VIỆC TRONG KHẢ NĂNG CỦA CHÚNG TÔI

・ Chúng tôi có thể chế tạo nhiều sản phẩm như trên trang web SHISAKUYA đã đăng tải. Chúng tôi chủ yếu thực hiện các công đoạn cắt, uốn, hàn, sơn những loại vật liệu như sắt, thép không gỉ, nhôm. Những loại vật liệu như titan, magie, cacbon có thể thực hiện công đoạn cắt, nhưng không thể uốn và hàn. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

・Trường hợp vật liệu có sẵn trong kho, chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 5 ngày làm việc. Tuy nhiên cũng có thể thay đổi tùy vào tình trạng của kho chứa như số lượng vật liệu lưu kho, nội dung đơn hàng, số lượng đơn hàng. Trong trường hợp gấp, xin quý khách vui lòng trả thêm phí chuyển phát nhanh. Chúng tôi xin phép được trao đổi riêng tùy theo nội dung đơn hàng, nhưng trong trường hợp ngắn nhất, nếu được nhận bản vẽ vào buổi sáng và nguyên liệu có sẵn trong kho, chúng tôi có thể gửi sản phẩm mẫu vào chiều cùng ngày. Chúng tôi sẽ chuẩn bị để không hết nguyên liệu. Tuy nhiên, xin quý khách vui lòng thanh toán chi phí lưu kho và chuẩn bị nguyên liệu.

・Về cơ bản chúng tôi có thể tiếp nhận những đơn đặt hàng kích thước lớn, nhưng kích thước tối đã 2m x 4m là mức tối đa có thể cắt được bằng laser. Quá trình uốn thay đổi tùy thuộc vào độ dày tấm thép (0,5mm đến 16 mm), nếu chiều ngang là 3m thì kích thước uốn có thể lên đến 0,77m. Có thể chế tạo trong phạm vi 2m x 4m x 2m, chi phí sẽ được tính thêm cho trường hợp từ 1m3 trở lên. Tổng trọng lượng có thể thao tác là 30kg. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách.

・Độ dày tấm kim loại có thể được gia công là từ 0,1mm đến 25mm đối với sắt, inox (thép không gỉ) và nhôm. Đối với công đoạn uốn là từ 0,5mm đến 16mm. Đối với công đoạn hàn là từ 1mm đến 16mm.

・Chúng tôi cũng có thể gia công vật liệu được cung cấp từ quý khách. Chúng tôi sẽ xử lý trong phạm vi vật liệu, kích thước và độ dày đã ghi như trên. Tuy nhiên, chi phí có thể sẽ phát sinh. Ngoài ra, có thể giao hàng theo khu vực được chỉ định, trong trường hợp này xin quý khách vui lòng trả thêm phí. Việc chất cũng như giao vật liệu sẽ do bên quý khách đảm nhận.

・Trường hợp không có bản vẽ, chúng tôi sẽ tạo bản vẽ thông qua việc truyền đạt bằng lời nói, từ truyện tranh, hoạt hình. Trong trường hợp chúng tôi đến để lắng nghe yêu cầu từ quý khách, vui lòng trả thêm phí bản vẽ và phí đi lại (15000yên ở khu vực Osaka, khu vực khác sẽ có sự thay đổi).

・Về cơ bản không có giới hạn về số lần chế tạo thử. Trong trường hợp quý khách muốn cải tiến từ lần thứ 1 và lặp lại lần 2,3,… chúng tôi quy định số lần lặp lại tối đa là 10 lần. Trong trường hợp đến lần thứ 10 vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, hãy cho chúng tôi cơ hội xem lại những khái niệm và thiết kế cơ bản.

・Chúng tôi có thể chế tạo thử từ 1 vật mẫu và chấp nhận chế tạo thử với nhiều thông số khác nhau (vật liệu, độ dày, đường kính vít…). Về cơ bản có thể chế tạo đồng thời tối đa 3 vật mẫu.

・Số lượng tối đa để tạo ra sản phẩm mẫu ước tính trong vòng 10 chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

・Chúng tôi cũng chấp nhận chế tạo thử những vật mẫu không liên quan đến việc sản xuất thực tế. Nhưng về cơ bản sẽ hướng đến chế tạo vật mẫu tạo tiền đề sản xuất thực tế. Trong trường hợp sản phẩm đã được hoàn thành mà không thấy được tính khả thi khi đưa vào thực tế, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

・Chúng tôi cũng sẵn sàng làm sản phẩm thử nghiệm mà không sản xuất. Tuy nhiên, hãy để cho chúng tôi báo giá khi sản xuất thực tế. Nếu quý khách từ chối cũng không có vấn đề gì. Trong trường hợp này, quý khách vui lòng chịu chi phí sản xuất thử nghiệm sau khi báo giá.

・Chúng tôi có thể sản xuất thực tế từ 1 sản phẩm mẫu. Trong trường hợp đó, chúng tôi sản xuất thử vài lần và xem xét sản xuất thực tế khi đạt được yêu cầu từ quý khách. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi vì thời điểm báo giá sẽ thay đổi tùy thuộc vào quy trình sản xuất và sản phẩm.


NHỮNG VIỆC NGOÀI KHẢ NĂNG CỦA CHÚNG TÔI

・Hiện tại chúng tôi không thể gia công các vật liệu như nhựa và giấy.
・Không thể chế tạo các vật bị cấm chế tạo và vi phạm quyền sở hữu.
・Không thể chế tạo những vật mà yêu cầu chế tạo trong phòng sạch.
・Hiện tại chúng tôi không thể chế tạo những vật cần nhìn bằng kính lúp hoặc những vật siêu chính xác.
・Không thể chế tạo những vật mẫu nặng hơn 30kg.
・2m × 4m của 01 chi tiết là mức tối đa có thể được cắt bằng laser.
・Đối với sắt, inox (thép không gỉ) và nhôm, không thể cắt được nhỏ hơn 0,1mm và 26mm trở lên. Không thể uốn ngoài phạm vi 0,5mm đến 16mm. Không thể hàn ngoài phạm vi 1mm đến 16mm.


SỐ LẦN CHẾ TẠO THỬ

・Về cơ bản không có giới hạn về số lần chế tạo thử. Trong trường hợp quý khách muốn cải tiến từ lần thứ 1 và lặp lại lần 2,3,… chúng tôi quy định số lần lặp lại tối đa là 10 lần. Trong trường hợp đến lần thứ 10 vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, hãy cho chúng tôi cơ hội xem lại những khái niệm và thiết kế cơ bản.
・Chúng tôi có thể chế tạo thử từ 1 vật mẫu và chấp nhận chế tạo thử với nhiều thông số khác nhau (vật liệu, độ dày, đường kính vít..). Về cơ bản có thể chế tạo đồng thời tối đa 3 vật mẫu.


ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO THỬ MIỄN PHÍ

・Số lượng tối đa để tạo ra sản phẩm mẫu ước tính trong vòng 10 chi tiết. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
・Chúng tôi cũng chấp nhận chế tạo thử những vật mẫu không liên quan đến việc sản xuất thực tế. Nhưng về cơ bản sẽ hướng đến chế tạo vật mẫu tạo tiền đề sản xuất thực tế. Trong trường hợp sản phẩm đã được hoàn thành mà không thấy được tính khả thi khi đưa vào thực tế, xin hãy liên hệ với chúng tôi.
・Chúng tôi cũng sẵn sàng làm sản phẩm thử nghiệm mà không sản xuất. Tuy nhiên, hãy để cho chúng tôi báo giá khi sản xuất thực tế. Nếu quý khách từ chối cũng không có vấn đề gì. Trong trường hợp này, quý khách vui lòng chịu chi phí sản xuất thử nghiệm sau khi báo giá.


VẤN ĐỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT

・Tiền công chế tạo thử về cơ bản là miễn phí nhưng xin quý khách vui lòng chịu chi phí vận chuyển và nguyên vật liệu.
・Trường hợp vật liệu có sẵn trong kho, chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 5 ngày làm việc. Tuy nhiên cũng có thể thay đổi tùy vào tình trạng của kho chứa như số lượng vật liệu lưu kho, nội dung đơn hàng, số lượng đơn hàng. Trong trường hợp gấp, xin vui lòng trả thêm phí chuyển phát nhanh.
・Chúng tôi sẽ chuẩn bị để không hết nguyên liệu. Tuy nhiên, xin quý khách vui lòng thanh toán chi phí lưu kho và chuẩn bị nguyên liệu.
・Về cơ bản chúng tôi có thể tiếp nhận những vật lớn, nhưng 2m x 4m là mức tối đa có thể cắt được bằng laser. Quá trình uốn thay đổi tùy thuộc vào độ dày tấm thép (0,5mm đến 16mm), nếu chiều ngang là 3m thì kích thước uốn có thể lên đến 0,77m. Có thể chế tạo trong phạm vi 2m x 4m x 2m, chi phí sẽ được tính thêm cho trường hợp từ 1m3 trở lên. Tổng trọng lượng có thể gia công là 30kg. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách.
・Chúng tôi sẽ tạo bản vẽ thông qua việc truyền đạt bằng lời nói, từ truyện tranh, hoạt hình mà không cần bản vẽ cũng được. Trong trường hợp chúng tôi đến để lắng nghe yêu cầu từ quý khách, vui lòng trả thêm phí bản vẽ và phí đi lại (15000 yên (đã bao gồm thuế) ở khu vực Osaka, khu vực khác sẽ có sự thay đổi).
・Trong trường hợp không có yêu cầu sản xuất thực tế như báo giá không phù hợp hoặc ngừng phát triển, xin vui lòng chịu chi phí sản xuất thử sau khi báo giá.